Wekelijkse rustdag en afwijkingen


Wekelijkse rustdag en afwijkingen

Wat?

Kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels) en dienstverstrekkers zijn verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Die rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur die begint op zondag om 5 of 13 uur en die ’s maandags eindigt op hetzelfde uur. Tijdens die periode is het verboden om:

 • toegang te verlenen tot de vestigingseenheid
 • producten rechtstreeks te verkopen
 • diensten rechtstreeks te verlenen
 • aan huis te leveren 
Andere wekelijkse rustdag

Als handelaar kan je opteren voor een andere wekelijkse rustdag dan een zondag op voorwaarde dat:

 • deze rustdag minimaal 6 maanden op dezelfde dag genomen wordt
 • er op zondag geen andere producten verkocht of diensten geleverd worden dan diegene die normaal verkocht of geleverd worden
 • deze rustdag op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze vermeld wordt
Uitzonderingen

Handelaars zijn verplicht tot het hebben van een wekelijkse rustdag. Het college van burgemeester en schepenen legt voor bepaalde gelegenheden jaarlijks periodes vast waarbinnen handelaars mogen afwijken van het verplicht sluiten op hun wekelijkse rustdag.Voor 2016 mag er afgeweken worden tijdens volgende periodes:

 • woensdag 9 november 2016 tot en met dinsdag 15 november 2016 ter gelegenheid van Wapenstilstand
 • zondag 11 december 2016 tot en met zaterdag 17 december 2016 ter gelegenheid van de eindejaarsperiode
 • zondag 18 december 2016 tot en met zaterdag 24 december 2016 ter gelegenheid van de eindejaarsperiode
 • zondag 25 december 2016 tot en met zaterdag 31 december 2016 ter gelegenheid van de eindejaarsperiode

Voor 2017 werden volgende afwijkingen door het college vastgelegd:

 • Maandag 2 januari tot en met zondag 8 januari 2017 ter gelegenheid van de winterkoopjesperiode
 • Woensdag 12 april tot en met dinsdag 18 april 2017 ter gelegenheid van Pasen
 • Woensdag 26 april tot en met dinsdag 2 mei 2017 ter gelegenheid van Feest van de Arbeid
 • Woensdag 10 mei tot en met dinsdag 16 mei 2017 ter gelegenheid van Moederdag
 • Maandag 22 mei tot en met zondag 28 mei 2017 ter gelegenheid van Hemelvaartsdag
 • Woensdag 31 mei tot en met dinsdag 6 juni 2017 ter gelegenheid van Pinkstermaandag
 • Woensdag 21 juni tot en met dinsdag 27 juni 2017 ter gelegenheid van de braderie
 • Zaterdag 1 juli tot en met vrijdag 7 juli 2017 ter gelegenheid van de zomerkoopjes
 • Woensdag 6 september tot en met dinsdag 12 september 2017 ter gelegenheid van Merelbeke grote kermis
 • Zaterdag 28 oktober tot en met vrijdag 3 november 2017 ter gelegenheid van Allerheiligen
 • Maandag 11 december tot en met zondag 31 december 2017 ter gelegenheid van de winterkoopjes
Regelgeving

De wet voorziet in enkele afwijkingen op sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag.

1. Afwijkingen met betrekking tot de handelsvorm

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv. homeparty’s) 
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument 
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (trein, tram, metro enz.) 
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones 
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden 
 • verkoop in tankstations langs autosnelwegen (met extra voorwaarden)

De wet voorziet in dezelfde afwijkingen voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 • kranten, tijdschriften, tabak en andere rokersartikelen, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij 
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen (ook de verhuur ervan) 
 • brandstof en olie voor autovoertuigen 
 • ijsconsumptie in individuele porties 
 • voedingswaren die binnen de vestiging worden geproduceerd en er niet worden verbruikt

Er is sprake van een hoofdactiviteit als:

 • aan de buitenkant van de vestigingseenheid enkel naar die activiteit verwezen wordt
 • enkel reclame voor die activiteit wordt gemaakt 
 • de keuze aan andere producten beperkt is
 • de verkoop van het product (of producten) die de hoofdactiviteit uitmaken, minstens 50% van het jaarlijks zakencijfer uitmaakt.

2. Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Op initiatief van één of meerdere handelaars die handelen uit naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan. Er worden geen individuele afwijkingen toegestaan.

Voor bijzondere en tijdelijke omstandigheden of voor jaarbeurzen en -markten kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen van 15 dagen per jaar voor eenzelfde gemeente of voor eenzelfde wijk toestaan.

3. Afwijkingen in toeristische centra

Voor badplaatsen en gemeenten of delen van gemeenten die als toeristische centra zijn erkend, zijn er afwijkingen.