Uitnodiging werkgroep commercieel


Uitnodiging voor de werkgroep commerciëel op donderdag 24|11

Beste leden,

Donderdag 24 november om 20 uur vindt een tweede werkvergadering plaats van de werkgroep Commerciële Activiteiten georganiseerd door Handelscentrum-Merelbeke. Deze gaat door in het vergaderzaaltje van café Merloo.

Voor deze vergadering staan volgende punten op de agenda:

  • Braderie 2017 (Zomerhappening): de laatste editie (2016) viel samen met een voetbalmatch van het EK waardoor we als organisatie beperkt waren om een volwaardige braderie uit te bouwen. Mits een actieve medewerking of ideëenuitwisseling van de leden-handelaars willen we van de braderie 2017 een geslaagde editie maken. We rekenen hiervoor op een grote opkomst voor de vergadering.
  • Shopping Day: op vraag van enkele leden, wordt het voorstel gedaan om op zondag 11 december 2016 een Shopping Day te houden. Beslissing hierover en eventuele uitwerking staan op de agenda van de vergadering.

Niettegenstaande de braderie (zomerhappening) in Merelbeke-centrum wordt georganiseerd, zijn ALLE leden welkom op de vergadering. Gelieve je aanwezigheid voor de werkvergadering van 24 november te bevestigen door te antwoorden op deze mail.

Volgende commerciële activiteiten zijn nog gepland in het werkjaar 2016-2017:

  • Eindejaarsactie 2016: deelnameformulieren werden verzonden – inschrijvingen komen volop binnen
  • Paasactie 2017: vorige jaren bedeelden we paaseitjes bij de deelnemende handelszaken; zijn er nieuwe ideëen?
  • Moederdag 2017: vorige jaren bedeelden we bloemen bij de deelnemende handelszaken; zijn er nieuwe ideëen?
  • Paasactie en Moederdag komen aan bod tijdens een volgende werkvergadering, waarvoor nog een uitnodiging volgt.
  • Fashion Event: wordt uitgewerkt door een afzonderlijke werkgroep.

 Wil je betrokken worden bij 1 of meerdere van bovenvermelde activiteiten of heb je ideëen, laat ons dit dan weten door te antwoorden op deze mail !

 Het bestuur